Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Daňový specialista

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti nabízí rekvalifikační kurz „Daňový specialista“, akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, č. MSMT-26934/2022-3.


Akreditovaný rekvalifikační kurz

Cílová skupina kurzu:

 • Absolventi kurzu účetnictví
 • Pokročilí, kteří si chtějí osvěžit znalosti daňového účetnictví
 • Zájemci, kteří chtějí získat osvědčení o rekvalifikaci a provozovat vlastní vázanou živnost
 • Podnikatelé, kteří chtějí získat přehled v oboru daňové problematiky
 • Zájemci, kteří se v rámci své pozice potřebují orientovat v daňové problematice
 • Zájemci, kteří v rámci své pozice potřebují spolupracovat s kolegy na účetních pozicích

Profil absolventa kurzu:

Absolvent je schopen po úspěšném ukončení kurzu samostatně vykonávat komplexní činnost spojenou s daňovou agendou. Absolvent je vybaven potřebnými teoreticko-praktickými znalostmi, dovednostmi a kompetencemi ke zvládnutí problematiky daní v prostředí České republiky, s potřebnými přesahy do mezinárodní dimenze, pro výkon činnosti daňového specialisty.

Absolvent se orientuje v platné legislativě týkající se daní, chápe obsah jednotlivých právních norem a má komplexní znalost náležitostí a obsahu daňové dokumentace. Absolvent je schopen samostatně řešit veškeré případy týkající se daňové agendy a výpočtu daně, a dále popsat zákonitosti a principy daňového systému České republiky.

Veškeré uvedené znalosti, dovednosti a kompetence budou ověřovány jednak v průběhu výuky lektorem kurzu (např. na základě dotazování a praktického procvičování probírané látky), jednak samotným účastníkem kurzu v rámci vlastní přípravy či prostřednictvím dotazování na jednotlivých výukových soustředěních, a jednak prostřednictvím závěrečné zkoušky.

Garant kurzu:

Doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D., MBA

Podmínky vstupu do kurzu:

 • Plnoletost (dosažení 18 let věku)
 • Ukončené středoškolské vzdělání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů

Další informace:

 • Organizační forma vzdělávání: celkem 120 hodin.
 • Rekvalifikační kurz je realizován v prezenční/online formě formou 10 soustředění.
 • Všechny výukové dny jsou přenášeny živě online.
 • Kapacita omezena!

Aktuální termíny výuky:

 • 25.5.2024, 9:00-17:00 hod, sobota, 10 dní
 • 7.9.2024, 9:00-17:00 hod, sobota, 10 dní
 • 30.11.2024, 9:00-17:00 hod, sobota, 10 dní


V případě dostatečného zájmu je možné stanovit termín a místo výuky dle domluvy. Bližší informace na e-mailu studium@fves-olomouc.cz nebo tel.: 605 106 401

Místo výuky:

 • Studium je realizováno v Olomouci.
 • Občerstvení v průběhu celé výuky v ceně kurzu: voda, čaj, káva, drobné občerstvení (oběd není zahrnut).
 • Moderní učebny s Wi-Fi připojením a s možností parkování.

MOŽNOST DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ:

Přehled studijních předmětů:

Obecná problematika daní, jejich teoretická podstata a význam v ekonomice.

Správa daní a poplatků.

Legislativa a praktické znalosti od registrace k dani až po platbu daně vč. příkladů zaměřených na vyplnění daňových přiznání u následujících daňových oblastí:

 • Daň z příjmů fyzických osob
 • Daň z příjmů právnických osob
 • Silniční daň
 • Daň z nemovitosti
 • Darovací daň
 • Daň z přidané hodnoty
 • Spotřební daně

Studijní materiály:

Student obdrží k výuce studijní materiály, sbírku příkladů a seznam doporučené literatury.

Závěrečná zkouška:

Závěrečná zkouška je písemná, zahrnující jednak část teoretickou a jednak část praktickou. V teoretické části závěrečné zkoušky student prokazuje znalost teoreticko-metodických východisek vzdělávání, a to prostřednictvím formulace odpovědí na zadané otázky. V praktické části závěrečné zkoušky student řeší konkrétní zadané úkoly a případové studie.

Závěrečná zkouška probíhá na posledním soustředění v předem stanoveném termínu. Celková délka závěrečné zkoušky jsou čtyři hodiny – dvě hodiny část teoretická, dvě hodiny část praktická.

Závěrečná zkouška je hodnocena jako úspěšná v případě, že student dosáhne minimálně 70 % správně vypracovaných otázek a úkolů.

Cena kurzu:

Cena rekvalifikačního kurzu je 11.990 Kč.
(vzdělávání je osvobozeno od DPH)


Možnost čerpat slevu 5 % na další rekvalifikační kurz z výběru “Účetnictví” nebo “Mzdové účetnictví”. Při objednání balíčku 3 kurzů: “Účetnictví”, “Mzdové účetnictví”, “Daňový specialista” lze uplatnit slevu 10% ze školného. V rámci rekvalifikace je možnost žádat Úřad práce ČR o úhradu školného kurzu.

Výstupní doklad:

Absolvent kurzu získá osvědčení o rekvalifikaci s akreditačním číslem vydaným MŠMT ČR s celostátní platností. Absolventovi rekvalifikačního kurzu získá nové příležitosti na pracovním trhu.

Dokumenty

Výhody studia na FVES:

 • kvalita studia garantována Fakultou veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, Vysoké školy Jagiellońské v Toruni
 • kvalifikovaní vyučující se zkušenostmi z vlastní praxe s bohatou školicí zkušeností
 • individuální přístup ke každému studentovi v malých skupinách
 • důraz kladen na pochopení provázanosti a logických vazeb daňového účetnictví
 • praktické účtování dle reálných účetních dokladů
 • dostatečný časový prostor na vysvětlení a procvičování témat
 • pozitivní přístup a atmosféra
 • moderní učebny v multifunkční konferenční budově v dochodné vzdálenosti vlakového nádraží Olomouc
 • možnost parkování v blízkosti výukových prostor
 • občerstvení v průběhu celé výuky v ceně kurzu: voda, čaj, káva, drobné občerstvení (oběd není zahrnut)
 • bezplatné připojení k Wi-Fi po celou dobu výuky
 • cenové bonusy při objednávce více kurzů
 • možnost dalšího profesního vzdělávání na Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti

ODEVZDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIUPo vyplnění údajů zasílejte emailem na studium@fves.eu nebo v tištěné podobně poštou na adresu fakulty. Můžete také využít rychlou on-line přihlášku.
Po odeslání přihlášky budete kontaktováni Studijním oddělením ve věci dalších podkladů a obdržíte sadu informací ke studiu.

DALŠÍ INFORMACE:
Mgr. Markéta Dušková
studijní koordinátor FVES - Olomouc
E-mail: marketa.duskova@fves-olomouc.cz
Tel.: +420 605 106 401