Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Mzdové účetnictví

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti nabízí rekvalifikační kurz „Mzdové účetnictví“, akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, č. MSMT-26934/2022-3.


Akreditovaný rekvalifikační kurz

Cílová skupina kurzu:

 • Začátečníci a absolventi kurzu účetnictví
 • Pokročilí, kteří si chtějí osvěžit znalosti mzdového účetnictví
 • Zájemci, kteří chtějí získat osvědčení o rekvalifikaci a provozovat vlastní vázanou živnost
 • Podnikatelé, kteří chtějí získat přehled v oboru mzdového účetnictví
 • Zájemci, kteří se v rámci své pozice potřebují orientovat ve mzdovém účetnictví
 • Zájemci, kteří v rámci své pozice potřebují spolupracovat s kolegy na pozicích mzdových účetních

Profil absolventa kurzu:

Absolvent je schopen po úspěšném ukončení kurzu samostatně vykonávat komplexní činnost spojenou s agendou vedení mzdového účetnictví v malých, středních i velkých podnicích. Absolvent je vybaven potřebnými teoreticko-praktickými znalostmi, dovednostmi a kompetencemi ke zvládnutí problematiky mzdového účetnictví pro výkon této činnost.

Absolvent se orientuje v platné legislativě týkající se mzdového účetnictví a má komplexní znalost náležitostí a obsahu účetních a dalších dokladů, mzdové účetní dokumentace a vedení mzdového účetnictví. Absolvent je schopen samostatně účtovat o veškerých účetních případech souvisejících se mzdovou agendou, popsat základní mzdové účetní případy a operace, se kterými se může běžně setkávat v praxi.

Veškeré uvedené znalosti, dovednosti a kompetence budou ověřovány jednak v průběhu výuky lektorem kurzu (např. na základě dotazování a praktického procvičování probírané látky), jednak samotným účastníkem kurzu v rámci vlastní přípravy či prostřednictvím dotazování na jednotlivých výukových soustředěních, a jednak prostřednictvím závěrečné zkoušky.

Garant kurzu:

Doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D., MBA

Podmínky vstupu do kurzu:

 • Plnoletost (dosažení 18 let věku)
 • Ukončené středoškolské vzdělání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů

Další informace:

 • Organizační forma vzdělávání: celkem 80 hodin.
 • Rekvalifikační kurz je realizován v prezenční formě formou 8 soustředění.
 • Všechny výukové dny jsou přenášeny živě online.

Aktuální termíny výuky:

 • 25.5.2024, 9:00-17:00 hod, sobota, 8 dní
 • 7.9.2024, 9:00-17:00 hod, sobota, 8 dní
 • 30.11.2024, 9:00-17:00 hod, sobota, 8 dní


V případě dostatečného zájmu je možné stanovit termín a místo výuky dle domluvy. Bližší informace na e-mailu studium@fves-olomouc.cz nebo tel.: 605 106 401

Kapacita omezena!

Místo výuky:

 • Studium je realizováno v Olomouci
 • Občerstvení v průběhu celé výuky v ceně kurzu: voda, čaj, káva, drobné občerstvení (oběd není zahrnut)
 • Moderní učebny s Wi-Fi připojením a s možností parkování.

MOŽNOST DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ:

Přehled studijních předmětů:

 • Obecná problematika a význam mzdového účetnictví
 • Osobní a mzdová agenda (osobní spis, osobní evidence, ochrana osobních dat)
 • Pracovněprávní a mzdové minimum (pracovněprávní vztahy, pracovní poměr, dohody konané mimo pracovní poměr, agenturní zaměstnávání, pracovní doba a doba odpočinku, dovolená, překážky v práci, odměňování, cestovní a jiné náhrady)
 • Průměrný výdělek (průměrný výdělek hrubý a čistý, hrubá mzda, odpracovaná doba, rozhodné období)
 • Srážky ze mzdy (srážky stanovené zákonem, dohody o srážkách ze mzdy, exekuce, pořadí srážek)
 • Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (příjmy ze závislé činnosti, příjmy ze závislé činnosti, které nejsou předmětem daně, příjmy osvobozené od daně, základ daně, způsob zdanění, nezdanitelná část základu daně, slevy na dani, daňové zvýhodnění, odvody daně, mzdový list, roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění)
 • Zdravotní pojištění (plátci zdravotního pojištění, povinnosti zaměstnavatele ke zdravotní pojišťovně, výpočet pojistného na zdravotní pojištění, odvody)
 • Pojistné na sociální zabezpečení (poplatníci pojistného na sociální zabezpečení, výpočet pojistného na sociální zabezpečení, odvody)
 • Dávky nemocenského pojištění (nemocenské pojištění, podmínky nároku)

Závěrečná zkouška:

Závěrečná zkouška je písemná, zahrnující jednak část teoretickou a jednak část praktickou. V teoretické části závěrečné zkoušky student prokazuje znalost teoreticko-metodických východisek vzdělávání, a to prostřednictvím formulace odpovědí na zadané otázky. V praktické části závěrečné zkoušky student řeší konkrétní zadané mzdové účetní úkoly (účtování zadaných operací, sestavování účetních výkazů apod.).

Závěrečná zkouška je písemná, zahrnující jednak část teoretickou a jednak část praktickou. V teoretické části závěrečné zkoušky student prokazuje znalost teoreticko-metodických východisek vzdělávání, a to prostřednictvím formulace odpovědí na zadané otázky. V praktické části závěrečné zkoušky student řeší konkrétní zadané mzdové účetní úkoly (účtování zadaných operací, sestavování účetních výkazů apod.).

Závěrečná zkouška je hodnocena jako úspěšná v případě, že student dosáhne minimálně 70 % správně vypracovaných otázek a úkolů.

Cena kurzu:

Cena rekvalifikačního kurzu je 9.990 Kč. (vzdělávání je osvobozeno od DPH)


Možnost čerpat slevu 5 % na další rekvalifikační kurz z výběru “Účetnictví” nebo “Daňový specialista”.

Při objednání balíčku 3 kurzů: “Účetnictví”, “Mzdové účetnictví”, “Daňový specialista” lze uplatnit slevu 10% ze školného.

V rámci rekvalifikace je možnost žádat Úřad práce ČR o úhradu školného kurzu.

Výstupní doklad:

Absolvent kurzu získá osvědčení o rekvalifikaci s akreditačním číslem vydaným MŠMT ČR s celostátní platností. Absolvent kurzu si může si na základě osvědčení o rekvalifikaci zažádat o vázanou živnost. Absolvent rekvalifikačního kurzu získá nové příležitosti na pracovním trhu.

Dokumenty:

Výhody studia na FVES:

 • kvalita studia garantována Fakultou veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, Vysoké školy Jagiellońské v Toruni
 • kvalifikovaní vyučující se zkušenostmi z vlastní praxe s bohatou školicí zkušeností
 • individuální přístup ke každému studentovi v malých skupinách
 • důraz kladen na pochopení provázanosti a logických vazeb daňového účetnictví
 • praktické účtování dle reálných účetních dokladů
 • dostatečný časový prostor na vysvětlení a procvičování témat
 • pozitivní přístup a atmosféra
 • moderní učebny v multifunkční konferenční budově v dochodné vzdálenosti vlakového nádraží Olomouc
 • možnost parkování v blízkosti výukových prostor
 • občerstvení v průběhu celé výuky v ceně kurzu: voda, čaj, káva, drobné občerstvení (oběd není zahrnut)
 • bezplatné připojení k Wi-Fi po celou dobu výuky
 • cenové bonusy při objednávce více kurzů
 • možnost dalšího profesního vzdělávání na Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti

ODEVZDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU


Po vyplnění údajů zasílejte emailem na studium@fves.eu nebo v tištěné podobně poštou na adresu fakulty. Můžete také využít rychlou on-line přihlášku.

DALŠÍ INFORMACE:
Mgr. Markéta Dušková
studijní koordinátor FVES - Olomouc
E-mail: marketa.duskova@fves-olomouc.cz
Tel.: +420 605 106 401