Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Strategické plánování

Vzdělávací program

O vzdělávacím programu

Cílem vzdělávacího programu Strategické plánování a řízení rozvoje veřejných organizací a území je zvýšit znalosti, schopnosti a dovednosti cílových skupin v oblasti strategického plánování a řízení rozvoje veřejných organizací a území. Specificky se vzdělávací program zaměří na tři témata, která zároveň tvoří tři na sebe navazující kurzy vzdělávacího programu:

  • Podstata a význam strategického plánování a řízení rozvoje veřejných organizací a území.
  • Metody využívané ve strategickém plánování a řízení rozvoje veřejných organizací a území.
  • Řešení modelových úloh strategického plánování a řízení rozvoje veřejných organizací a území.

časová dotace

Celková časová dotace realizace vzdělávacího programu je 8 hodin. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.

Dokumenty

ODEVZDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU


Po odeslání přihlášky budete kontaktováni Studijním oddělením ve věci dalších podkladů a obdržíte sadu informací ke studiu.