Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Studium pro ředitele škol a školských zařízení

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti nabízí studium vzdělávacího programu „Studium pro ředitele škol a školských zařízení“, akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, č. j.: MSMT- 27762/2019-1-785.


Akreditovaný vzdělávací program

Anotace vzdělávacího programu:

Toto zákonem vyžadované kvalifikační studium má za cíl připravit uchazeče na výkon funkce ředitele škol a školských zařízení. A to jak na zvládnutí nejnáročnějšího počátečního období výkonu funkce ředitele školy (či vedoucího pracovníka ve všech typech školských zařízení), tak na výkon funkce v dalším období, kdy je kladen důraz na rozvoj dalších manažerských dovedností a kompetencí.

Obsahem vzdělávání jsou standardem předepsaná témata: Základní právní předpisy a jejich aplikace ve školství, Pracovní právo, Financování školy, Organizace školy a pedagogického procesu.

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení. Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí v oblasti řízení školství, které umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení podle §5, odstavec 2, zákona č. 563/2004 Sb.

Další informace:

  • Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení je realizováno v Uherském Hradišti.
  • V případě souběžného studia s programem MBA – Management ve vzdělávání a správě sleva 16.000,- na studium programu MBA
  • Kapacita omezena!

Přehled studijních modulů:

  • Základní právní předpisy a jejich aplikace ve školství
  • Pracovní právo
  • Financování školy
  • Organizace školy a pedagogického procesu

Hodinová dotace a forma zakončení:

  • 100 hodin přímé výuky včetně třídenní stáže v rozsahu 15 hodin
  • Závěrečná práce

Cena kurzu:

Cena vzdělávacího kurzu je 16.000 Kč (vzdělávání je osvobozeno od DPH)

Dokumenty

i

MBA + AKREDITOVANÝ KURZ

Společně s MBA programem MBA – Management ve vzdělávání a správě je možné jen na naší Fakultě zcela výjimečně studovat akreditovaný vzdělávací kurz Studium pro ředitele škol a školských zařízení“, akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, č. j.: MSMT- 27762/2019-1-785.

TYTO DVA STUDIJNÍ PROGRAMY ZA AKČNÍ CENU
49.000 Kč

ODEVZDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU


Po vyplnění údajů zasílejte emailem na studium@fves.eu či v tištěné podobně poštou na adresu fakulty.

Nebo si jednoduše podejte přihlášku pomocí on-line formuláře:

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti Vysoká škola Jagiellońská v Toruni je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení. Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí v oblasti řízení školství, které umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení podle §5, odstavec 2, zákona č. 563/2004 Sb.